Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Mgr. art. Katarína Vávrová
 : Spôsoby propagácie módneho dizajnu v digitálnych médiách
 : doc. Ing. B. Jelenčík, ArtD.

Rýchlo sa rozvíjajúci svet internetu vytvoril úplne nové prostredie. Sociálne médiá sú v súčasnosti
jednou z najlepších dostupných možností podpory predaja, reklamy a marketingu. Najmä v módnom
priemysle sa špičkoví dizajnéri a renomované značky obracajú na kanály sociálnych médií, aby
prostredníctvom vystavenia značky nielen informovali, ale zvýšili svoju spotrebiteľskú základňu.
Prostredníctvom sietí potencionálni nákupcovia získajú zdanlivý blízky kontakt so značkou, s dianím
okolo nej. Tým vzniká túžba, ktorá je jedným zo základných motivátorov.
Módni blogeri, ktorí sa začínajú objavovať ako najdôveryhodnejší ovplyvňovatelia vizuálneho
odvetvia, poskytujú pre dizajnérov nielen prostriedok, ale aj širšie publikum pre svoju značku a svoje
výrobky. Módni blogeri sa stali dôveryhodnými zdrojmi nových a vznikajúcich trendov a produktov,
na ktoré sa módne publikum môže spoľahnúť, či už len na inšpiráciu alebo na kúpu a spotrebu.
Vďaka tomu sociálnym sieťam vzniká obojsmerná komunikácia. Publikum blogu je vyzývané a vedené
k vlastnému nákupnému správaniu. Rastúci vplyv influencerov a sledovanie módnych blogerov v
tomto odvetví odhaľuje, ako môžu podporné vzťahy doplnené o preskúmanie produktov z verejných
zdrojov a ďalšie stratégie v oblasti vzťahov s verejnosťou poskytnúť expozíciu potrebnú na to, aby
boli dizajnéri, najmä noví dizajnéri, úspešní v tomto odvetví. Či už vášnivý nasledovník, alebo
jednoducho niekto, kto sa každý deň rozhodne obliecť, je potencionálny nákupca.
Módny priemysel je pravdepodobne súčasťou života každého moderného jednotlivca, vďaka čomu
sú módni návrhári dosť výkonní. Ako priemysel, ktorý sa neustále mení a vyvíja v súvislosti s
vonkajšími vplyvmi, mnoho dizajnérov, ktorí sú považovaní za úspešných, pretavilo svoje značky do
tradície a odkazu, ktorý má históriu, punc a kredit vo svete. To zas predstavuje veľkú prekážku pre
mladých dizajnérov, ktorí sa chcú v tomto odvetví presadiť. Napriek vzdelávaniu, ktoré poskytujú
kurzy a veľké spoločnosti pre tých, ktorí chcú preniknúť do tohto odvetvia, stoja mladí dizajnéri proti
skúseným profesionálom, ktorí roky pracovali na získaní svojej súčasnej slávy. Teraz, keď sa módne
médiá šíria po celom svete a medzi rôznymi médiami, vyvinuli dizajnéri svoju expozíciu značky na
sociálnych sieťach, aby udržali komunikáciu so spotrebiteľmi a úspešne propagovali svoje výrobky na
predaj. Rovnako ako skúsení dizajnéri vyvíjajú úsilie o budovanie značky na internete, na sociálnych
sieťach, aj mladí dizajnéri musia ovládať podobné techniky, aby sa postavili proti tým už
rešpektovaným jednotlivcom. Mladí návrhári, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou nemajú
marketingový tým, ktorý by im pomáhal, sa nemôžu vždy spoliehať len na seba a na svoje návrhy. Na
rozdiel od iných foriem strategického marketingu, rozdiel v módnom marketingu spočíva v tom, že
zákazníkovi toľko nepripomína, aký dobrý je výrobok, ale v skutočnosti ho privádza k pocitu alebo
potrebe, že prostredníctvom tohto oblečenia dosiahne svoj zámer, je pre neho nevyhnutným, že mu
prinesie hodnotu, ktorú hľadá. Okrem taktiky v oblasti sociálnych médií, vrátane dosahu na
ovplyvňovateľov a zmienky o výrobkoch, majú mladí dizajnéri mimoriadnu príležitosť pre inovatívny
marketing vytváraním vzťahov s módnymi blogermi, pretože títo blogeri sú ďalšou generáciou
ovplyvňujúcou médiá. Berú marketingové a reklamné rozpočty od popredných svetových značiek a
mnohé sú v popredí revolúcie v sociálnych médiách so stovkami tisíc sledovateľov. Možno
konštatovať, že nástup sociálnych sietí priniesol do marketingu dizajnérskych profesií doslova
revolúciu. Na sociálnych sieťach sa dá urobiť prakticky čokoľvek, chce to len mať dostatočnú porciu
kreativity alebo peniaze pre odborníkov na daný typ komunikácie. Tieto neobmedzené možnosti
samozrejme neznamenajú okamžitý prílev klientov, avšak sú neoceniteľné v budovaní značky a
komunity priaznivcov, ktorá je bezpochyby potenciálna nejakým spôsobom monetizovať. Táto
revolúcia je natoľko významná, že si bezpochyby zaslúži, aby jej bola venovaná tiež pozornosť vo
vedeckej rovine.