Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Štátne skúšky sa budú konať pred skúšobnou komisiou dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie formou webmeetingu služby G-Suite. Priebeh online štátnych skúšok je verejný. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch online štátnej skúšky bude prebiehať na neverejnom zasadnutí len za účasti skúšobnej komisie.


APRÍL:

 • Štátna skúška z predmetu TNKPS - Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb (51704_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program: architektúra a urbanizmus

Termín: 30.04.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Komisia č.1: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/psh-smsh-vqm

Komisia č.2: 

doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/wts-rzdb-gqr

Komisia č.4: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/xov-kmcc-sab

 

 • Štátna skúška z predmetu KTPVD - Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajne (57774_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: umenie

Študijný program: dizajn

Termín: 30.04.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/cwp-wiqf-vwi


MAREC:

 • Štátna skúška z predmetu TMAT - Teória a metodológia architektonickej tvorby (57775_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program:  architektúra

Termín: 12.03.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Komisia č.1: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/iwr-nrns-dmi

 

 • Štátna skúška z predmetu TMUT - Teória a metodológia urbanistickej tvorby (57776_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program:  urbanizmus

Termín: 12.03.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/ghx-nfhv-haz

 

 • Štátna skúška z predmetu TMDT - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby (57777_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: umenie

Študijný program:  dizajn

Termín: 12.03.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: prof. akad. soch. Peter Paliatka

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/jhj-jtjb-rzf

 

FEBRUÁR:

 • Štátna skúška z predmetu TDAU - Teória a dejiny architektúry a urbanizmu (52802_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program: architektúra a urbanizmus

Termín: 05.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.


Komisia č.1: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/bgy-chqz-srv


Komisia č.2: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/dvf-sdsi-qnc

 

Termín: 19.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.


Komisia č.1: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/aea-cqym-cny


Komisia č.2: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/yps-jvyc-sps


Komisia č.3: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/wsv-wfxn-aee


Komisia č.4: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/irn-xexv-rag


Komisia č.5: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Eva Kráľová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/otq-pcwt-zbc

 

Termín: 26.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.


Komisia č.1: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/mev-ekgy-bgv


Komisia č.2: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/wgp-ihmw-vxj


Komisia č.3: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/dzz-fghk-equ


Komisia č.4: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/kjx-bdaq-sbf

 

 • Štátna skúška z predmetu TNKPS - Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb (51704_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program: architektúra a urbanizmus

Termín: 05.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.


Komisia č.1: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/stv-ejvm-kuv


Komisia č.3: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/dei-zmaf-etj


Komisia č.4: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/ieh-nwuu-qje

 

 • Štátna skúška z predmetu KTPVD - Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajne (57774_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: umenie

Študijný program: dizajn

Termín: 05.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/bhm-trie-tao


Termín: 19.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/zqk-oxaz-zoo


Termín: 26.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/kgu-wemg-rbr

 

 • Štátna skúška z predmetu DUDD - Dejiny umenia a dejiny dizajnu (57773_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: umenie

Študijný program: dizajn

Termín: 12.02.2021 od 8:30 - cca do 14:00 hod.

Predseda komisie: doc.  PhDr. Jarmila Bencová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/qbw-wfcy-dxc


Termín: 19.02.2021 od 8:30 - cca do 14:00 hod.

Predseda komisie: doc.  PhDr. Jarmila Bencová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/gcq-xobc-hnb

 

 • Štátna skúška z predmetu TMAT - Teória a metodológia architektonickej tvorby (57775_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program:  architektúra

Termín: 12.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Komisia č.1: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/rin-asqf-xww


Komisia č.2: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/mco-jowz-rmh


Komisia č.3: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/knh-atnc-vaf


Komisia č.4: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/tpa-mpnz-kbm

 

Termín: 26.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.


Komisia č.1: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/qrr-gbfi-eem


Komisia č.2: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/kox-rfty-ukg


Komisia č.3: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/ank-rmcp-swx


Komisia č.4: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/tpr-aafe-knx

 

 • Štátna skúška z predmetu TMDT - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby (57777_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: umenie

Študijný program:  dizajn

Termín: 12.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: prof. akad. soch. Peter Paliatka

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/saa-pjbp-cjr

 

 

JANUÁR:

 • Štátna skúška z predmetu DUDD - Dejiny umenia a dejiny dizajnu (57773_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: umenie

Študijný program: dizajn

Termín: 22.01.2021 od 8:30 - cca do 13:00 hod.

Predseda komisie: doc.  PhDr. Jarmila Bencová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/upy-ibnt-aqd

 

 • Štátna skúška z predmetu TMAT - Teória a metodológia architektonickej tvorby (57775_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program:  architektúra

Termín: 29.01.2021 od 8:30 - cca do 14:00 hod.


Komisia č.2: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/zun-dzss-ekw


Komisia č.3: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/soq-fyba-uhb


Komisia č.4: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/onw-dhbd-dra

 

 • Štátna skúška z predmetu TMUT - Teória a metodológia urbanistickej tvorby (57776_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program:  urbanizmus

Termín: 29.01.2021 od 8:30 - cca do 14:00 hod.

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/emj-vvsw-qrw

 

 • Štátna skúška z predmetu TMDT - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby (57777_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: umenie

Študijný program:  dizajn

Termín: 29.01.2021 od 8:30 - cca do 14:00 hod.

Predseda komisie: prof. akad. soch. Peter Paliatka

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/qef-hfbx-ukk