Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti výzvu na štipendiá Mexickej vlády pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a požiadali Vás o rozšírenie tejto informácie medzi možných záujemcov na Vašich pracoviskách. Ponuka štipendií zahŕňa študijné a výskumné pobyty, špecializačné pobyty, ale aj možnosť na absolvovanie celého štúdia 2. a 3. stupňa.

Uzávierka na prijímanie žiadostí je 30. augusta 2013, prihlášky sa podávajú elektronicky na www.saia.sk a zároveň je potrebné ich odoslať do termínu uzávierky v papierovej podobe.

Zoznam štipendijných ponúk spolu s podmienkami nájdete v našej databáze štipendií a grantov :

Zoznam mexických vysokých škôl, ktoré sú zahrnuté v štipendijnej výzve a špecifické podmienky týchto inštitúcií môžete nájsť na stránke http://amexcid.mx/index.php/component/content/article/1416.  Na pobyt je možné nastúpiť najskôr v akademickom roku 2014/2015.

Zároveň by sme Vás radi upozornili na špeciálne programy, na ktoré mexická vláda takisto poskytuje štipendiá (prednáškové pobyty, umelecký pobyt, výskumný pobyt v oblasti mexickej kultúry, návšteva pre pracovníkov médií, program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva ), o ktoré je možné sa uchádzať  priebežne do 30. novembra 2013. Bližšie informácie k týmto programom nájdete na stránke http://amexcid.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1737 a takisto v našej databáze štipendií a grantov (http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?Type=ALL).  

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom štipendií a podávania prihlášky môžete kontaktovať kolegyňu Mgr. Silviu Puškárovú (silvia.puskarova@saia.sk, 02/59 30 47 21). Vopred ďakujeme za Vašu spoluprácu. S pozdravom
Marta Králiková

Mgr. Marta Králiková
Koordinátorka štipendijných programov
Národná kancelária programu CEEPUS
SAIA, n. o.
Nám. slobody 23
812 20 Bratislava
Tel. +421-2-5930 4721
Fax: +421-2-5930 4701
www.saia.sk
http://www.facebook.com/saia.mobility