Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Uzávierka prihlások na stipendijný pobyt na TU Dresden v rámci "Herbert Quandt Stipendiumprogramm" je dna 23.11.2007 na Oddelení pre zahranicné vztahy Rektorátu STU.
Stipendium je urcene pre studentov, doktorandov a  postdoktorandov vsetkých studijných odborov. Podrobnosti nájdete na web stránke  STU v "Aktualitách": http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=2958