Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Potrebujete normy ku svojej práci alebo štúdiu?

Od začiatku októbra je v Knižnici FA STU aktivovaný prístup k službe STN-online – normy STN na internete.

Plnotextové STN normy sú sprístupnené vo formáte PDF, sú určené len na čítanie a nie na tlač. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem (zmeny, opravy, príp. nahradzujúce normy).

Príďte využiť túto novú službu!

Bližšie informácie získate priamo v našej knižnici alebo nás kontaktujte: horvathova@fa.stuba.sk, raitlova@fa.stuba.sk