Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odborové združenie zamestnancov Fakulty architektúry STU v Bratislave spoločne s vedením fakulty, tak ako každý rok, organizuje stretnutie s bývalými zamestnancami FA (dôchodcami).

Týmto oznamujeme súčasným 
zamestnancom FA, že ak majú záujem stretnúť sa so svojimi bývalými kolegami, môžu tak uskutočniť 16. februára 2016 (utorok) od 16:00 hodiny v miestnosti Modeláreň v prvom suteréne vpravo.

Tešíme sa na Vás!

dochodci