Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Z dnešného pohľadu už tradičnú národnú súťaž mladých talentovaných študentov pod názvom Študentská osobnosť Slovenska  organizuje Junior Chamber International - Slovakia, pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV. Tohtoročných finalistov súťaže slávnostne vyhlásili vo štvrtok 1. decembra v Kongresovom centre Vydavateľstva SAV VEDA  v Bratislave. Na slávnosti sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Sivák a ďalšie osobnosti z akademickej a podnikateľskej sféry. Za Fakultu architektúry STU sa tejto slávnostnej udalosti zúčastnila dekanka  FA STU doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., a prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. Ako sa dozvieme z nasledujúcich riadkov, mali na to veľmi dobrý dôvod.

Do súťaže bolo celkovo prihlásených v 11 sekciách 78 nominácií. 

S veľkým potešením sme prijali oznámenie výsledku, že v 6. sekcií - Stavebníctvo a architektúra sa laureátom stal študent Fakulty architektúry STU v Bratislave Ing. arch. Vladimír Hain.

Pre Fakultu architektúry STU je to historický prvý úspech v tejto súťaži, preto máme z toho úprimnú radosť. Laureátovi srdečne gratulujeme.

sos2011

sos2011

sos2011

sos2011