Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pod gesciou hlavnej architektky mesta Ingrid Konrad vznikne koncepcia revitalizácie a vzájomného prepojenia verejných priestorov, vďaka ktorej by Bratislava získala súvislú sieť kvalitných priestranstiev na verejné účely.

Cieľom štúdie je pomôcť vrátiť do často zanedbaných a opustených miest život, vytvoriť priestor na funkcie spojené s históriou a identitou Bratislavy, ako sú napríklad trhy či kultúrne podujatia, a tak oživiť mestský parter s cieľom prinavrátenia „života“ verejným priestorom počas celého roka. Dôležitou súčasťou štúdie bude napojenie verejných priestorov na verejnú mestskú dopravu,  pešie a cyklistické trasy.
Pri spracovaní štúdie nadviazalo mesto Bratislava na dlhodobú spoluprácu s Fakultou architektúry STU v Bratislave. V prvej fáze, ktorá sa začne začiatkom marca 2014, spracuje Ústav urbanizmu a územného plánovania v rámci výskumného projektu analýzu súčasného stavu verejných priestorov v Bratislave. V letnom semestri budú pedagógovia a študenti mapovať námestia vnútorného mesta z hľadiska ich priestorových hodnôt, funkčnej náplne, prevádzky, kvality prostredia, miery a hodnoty ich využívania.Táto pasportizácia námestí má zhodnotiť potenciál sledovaných verejných priestorov mesta.
Študenti architektúry budú monitorovať názory na fungovanie verejných priestorov a požiadavky obyvateľov a prevádzkovateľov prevádzok v ich blízkosti. Mesto očakáva aktívnu spoluprácu obyvateľov Bratislavy na prieskume a celkovom formovaní naplnenia týchto cieľov. Koordinátorkou projektu je architektka Katarína Boháčová.

zdroj TU.