Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravujú už 5. ročník súťaže BIM CHALLENGE pre študentov VŠ. Podujatie sa uskutoční on-line dňa 24.4.2021Informácie budeme priebežne dopĺňať. Sledujte našu akciu aj na FB profile BIMaS - LINK


CIEĽ SÚŤAŽE
Cieľom súťaže je podporiť BIM projektovanie na Slovensku, motivovať VŠ študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb.

 

AKO PREBIEHA SÚŤAŽ?
Prihlásení študenti dostanú rovnaké zadanie - jednotné podklady (PD pre PSP) k objektu (rodinný dom), ktorý je nutné vymodelovať v súlade s BIM princípmi vo Vami zvolenom softvéri (Allplan, Archicad, Revit). Zadanie je koncipované tak, aby bolo zvládnuteľné na úrovni schopností študentov, takže sa nemusíte obávať. Vieme, že ste študenti a že sa ešte len učíte. Po uplynutí stanoveného času (5h) odborná komisia vyhodnotí celkovú rozpracovanosť a kvalitu podkladov, ktoré ste odovzdali. Zameria sa najmä na konzistenciu modelu (správne napojenie konštrukcií, tvorbu výkresov z modelu, prípadné dokresľovanie 2D prvkami, atď.) a samostatne preverí kvalitu požadovaných výstupov (či majú Vaše výkresy, alebo iné dodané súčasti, všetky náležitosti uvedené v zadaní). V prípade, že všetky súčasti odovzdáte skôr, získate časovú bonifikáciu. Vaše diela po odovzdaní hodnotí odborná komisia a výhercovia získajú veľmi zaujímavé vecné ceny.

TERMÍNOVNÍK SÚŤAŽE
1.4. Spustenie registrácie
19.4. Ukončenie registrácie
24.4. BIM CHALLENGE 2021

AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
Online - rezervačný formulár môžeš vyplniť TU

V prípade otázok sa môžete obrátiť na koordinátora súťaže:
Ing. Tomáš Funtík, PhD. funtik@bimas.sk