Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum (IIIR) vyhlasuje v roku 2017 tretí ročník súťaže o cenu BrilianTT.
Cieľom súťaže je vyjadriť uznanie a oceniť tie základné, stredné a vysoké školy, ktoré sa zaslúžili o zavedenie inovácií v poskytovaní vzdelávania. 

Ocenenie BrilianTT podporuje a zároveň vyjadruje verejné uznanie základným, stredným a vysokým školám, ktoré sa zaslúžili o zavedenie inovácií v poskytovaní vzdelávania.Cieľom vyhlasovateľa je motivovať, podporiť a oceniť aktivity vzdelávacích inštitúcií smerované na hľadanie možností uplatnenia pre inovačné procesy vo vzdelávaní a verejne informovať o výsledkoch, ktoré dosiahli. O ocenenie sa môžu uchádzať vzdelávacie inštitúcie, ktoré v predchádzajúcom roku realizovali projekt zameraný na inovácie v poskytovaní vzdelávania. 

Každá vzdelávacia inštitúcia sa môže uchádzať o ocenenie len s jedným projektom. Projekt, s ktorým sa vzdelávacia inštitúcia uchádza o ocenenie BrilianTT, nesmie byť ocenený iným organizátorom alebo vyhlasovateľom súťaže či ocenenia. 


Účastníci môžu zasielať vyplnené prihlášky e-mailom na adresu ebringerova@fa.stuba.sk do 20.2. 2017


Výsledky súťaže o cenu Briliantt vyhlásime na Medzinárodnej vedeckej konferencii: „Megatrendy a médiá“, ktorá sa bude konať 25. – 26. apríla 2017 na Smolenickom zámku. Výhercov súťaže budeme včas informovať. 

Úplný štatút ocenenia a prihlasovací formulár nájdete na webovej stránke.