Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Medzinárodný programový výbor pätnásteho ročníka medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia - TOP 2009, ktorá sa bude konať 17. – 19. júna 2009 v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR v Častej - Papierničke, vyhlásil 10. ročník súťaže o Cenu TOP aj v kategórii študentská práca. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít zdarma s diplomovou prácou do 5. júna 2009. Prihlásené a na adresu organizačného výboru zaslané diplomové práce (do 5. 6.) hodnotí komisia Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave. Hodnotí sa najmä aktuálnosť témy v nadväznosti na ochranu životného prostredia, obsahová stránka a formálna úroveň práce. Slávnostné udeľovanie Cien TOP 2009 sa uskutoční dňa 18. júna 2009 o 20.30 hod. v Častej – Papierničke. Cenu TOP 2009 v kategórii „študentská práca“ odovzdá víťazovi riaditeľ SAŽP (zabezpečíme ubytovanie pre víťaza).

Doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
predseda organizačného výboru
Strojnícka fakulta STU
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1