Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Aktualizácia 8. 12. 2016:
Na webe pribudla publikácia z "teachers´day" v Madride.
Ak máte záujem zúčastniť sa tejto súťaže, zaregistrujte sa, prosím!
Informácie a podklady nájdete na fakultnej "súťažnej" stránke.
Od 9. 12. 2016 budú prebiehať "online-školenia" k relevantným témam,
zaujímavé možno aj pre tých študentov, ktorí súťaž neriešia (viď nižšie):

training 1

Aktualizácia 15. 11. 2016:
Na webe nájdete doplnené a snáď už kompletné podklady.
22. 11. o 10oo bude na FA v miestnosti 333 informačné stretnutie (architekt Pavol Pokorný s čerstvými informáciami z Madridu).
Ak máte záujem zúčastniť sa tejto súťaže, zaregistrujte sa, prosím! 

...

Súťaž ISOVER Multi-Comfort House Student Contest Edition 2017 bola vyhlásená v septembri 2016, súťažné podmienky v slovenčine aj potrebné podklady nájdete na fakultnej "súťažnej" stránke. Tam nájdete aj odkaz na brožúry súvisiace so zadaním. Tajomníčka súťaže: ing.arch. Eva Vojteková.