Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spúšťa sa medziuniverzitná a medziodborová súťaž MUNISS za podpory MHSR Bratislavy. Témou aktuálneho ročníka je mestský campus STU - čo s vnútroblokom chemikov, strojárov a stavbárov? Má potenciál otvoriť sa pre verejosť? Ako je možné jednotlivé fakulty lepšie prepojiť? Hľadajú sa odvážne riešenia!  Tému bude možné riešiť aj v rámci viacerých vertikálnych ateliérov, či ako mimoškolskú aktivitu.

Súťaž bude prebiehať v tímoch spolu so študentami z Katedry architektúry VŠVU a Ústavu manažmentu a priestorového plánovania STU. Registrácia  a bližšie informácie do 10.2.2020 na katarina.smatanova@stuba.sk