Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
je vypísaná DIRICKX BC TORSION a ÚKAIS - podrobnejšie informácie sú na stránke súťaže...