Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Slovenská sporiteľňa, a.s.
vyhlasuje súťaž na
„Výtvarno - priestorové riešenie átria budovy ústredia Slovenskej sporiteľne, a. s. v Bratislave".

Cieľom je dotvorenie vnútorného nádvoria objektu tak, aby boli splnené funkčno-estetické požiadavky investora. Budova sa nachádza na Tomášikovej ul. č. 48 v Bratislave.

V prípade záujmu o účasť v súťaži je potrebné zaslať písomnú žiadosť na e-mailovú adresu:
andrea.benova@erstegroup.com alebo gabriela.sarazova@erstegroup.com,
najneskôr do 15. 7. 2011 do 12:00 hod.

V žiadosti záujemca uvedie svoje kontaktné údaje, e-mailovú adresu, presnú doručovaciu adresu a telefonický kontakt.