Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

21.ročník študentskej súťaže - akademický rok 2015/2016 má tému :

PRIESTOR PRE REFRESH VO VINORADE

Vinárske zážitkové centrum a skanzen vinohradníctva vo Svätom Jure

21. ročník medzinárodnej študentskej súťaže je aj v akademickom roku 2015/2016, vypísaný spoločnosťou Xella. Súťaž je určená študentom všetkých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a zadanie je možné vypracovať po dohode
s pedagógom ako ateliérové.


Zadanie súťaže, mapové podklady, prednášku o zadaní a registráciu nájdete na linku. 


Práce je potrebné odovzdať najneskôr do 22.02.2016 do 16.00hod v Slovenskej republike na sekretariát súťaže Mgr. Silvii Frimmelovej, obchodno-poradenská kancelária, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, v Českej republike: tajomníkovi súťaže Ing. arch. Alešovi Vaňkovi, katedra architektury FS v ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6, místnost D – 1102 - ateliér D.
Odovzdaním súťažnej práce s identifikáciou výkresov a obálky s osobnými údajmi číselným kódom podľa vyššie uvedených pravidiel, súťažiaci bezvýhradne a s vylúčením právnej cesty súhlasí s vyhlásenými pravidlami a podmienkami. 

viac informácií poskytuje:
doc. Ing. arch. Ľuby Selcovej, PhD.
lubica.selcova@stuba.sk
selcova@gmail.com

doc. Ing. arch. Ľuba Selcová, PhD.
odborný garant a tajomník súťaže