Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci programu Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond je aktuálne otvorená už 5. výzva na predkladanie žiadostí o výskumný pobyt doktorandov a postdoktorandov vo Švajčiarsku. Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2014 (posledná v rámci programu)
 • Výber štipendistov: koniec augusta 2014
 • Začiatok štipendijného pobytu: po 01.10.2014
 • Koniec štipendijného pobytu: najneskôr 31.10.2015

Výskumné školiace pobyty štipendistov Sciexu sú určené výhradne pre kvalifikovaných doktorandov a postdoktorandov z nových členských štátov EÚ (bez ohraničenia veku). Základnými podmienkami sú:

 • Štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský výskum na oprávnenej slovenskej inštitúcii.    
 • Umiestnenie doktorandov a postdoktorandov v rámci poslednej uzávierky trvá minimálne 6 a maximálne 13 mesiacov.
 • Švajčiarska hosťujúca organizácia bude musieť financovať všetky ostatné náklady spojené s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokryté štipendiom Sciex.

Náklady pokrývané štipendiom Sciex:

 • mzda štipendistu v programe Sciex:
        CHF 50'000.- ročne (doktorand počas mesiacov 1 - 12);
        CHF 55'000.- (doktorand počas 13. mesiaca);
        CHF 80'000.- (postdoktorand).
 • sociálne odvody, ktoré sú hradené zamestnávateľom (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany)
 • ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenciách) max. CHF 2'500.-
 • preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (tútorov) štipendistu: max. CHF 2'500.- za pobyt

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko‑slovenskej spolupráce v rozšírenej Európskej únii (www.swiss-contribution.sk). V rámci predchádzajúcej výzvy v roku 2013 bolo podaných celkom 24 žiadostí, Riadiaci výbor Sciex-NMSch schválil na svojom zasadnutí 9 žiadostí.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránkach www.sciex.sk a www.sciex.ch, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 6 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.sciex.sk/sk/pages/kontakty).

Mgr. Daniela Kirdová
koordinatorka stipendijnych programov
SAIA, n. o.  Sasinkova 10  812 20 Bratislava