Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Oslavy Svetového dňa secesie (WAND) prebiehajú každoročne 10. júna od roku 2013, kedy ich po prvýkrát iniciovalo Múzeum úžitkového umenia v Budapešti (IMM) spoločne s maďarským časopisom o secesii Szecessziós Magazin. Dátum 10. jún je zároveň výročím smrti dvoch významných predstaviteľov secesie – španielskeho architekta Antoniho Gaudího a maďarského architekta Ödöna Lechnera. Do osláv, ktoré pozostávajú z rôznych aktivít s cieľom spopularizovať širokej verejnosti diela secesie a ich tvorcov, sa zapája niekoľko európskych miest, pričom niektoré z nich združujú organizácie  Európska cesta secesie (Art Nouveau European Route) a Sieť Réseau Art Nouveau (The Réseau Art Nouveau Network – RANN). Od začiatku konania osláv Svetového dňa secesie sa odohralo množstvo kultúrnych podujatí, ako výstavy, komentované prehliadky, videoprezentácie, prednášky, fotografická súťaž, rozhovory v médiách (rozhlas, televízia) a i.

V roku 2021 sa zapája do osláv Svetového dňa secesie po prvýkrát aj Bratislava prostredníctvom medzinárodného projektu Art Nouveau 2, podporovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu. Slovenský partner projektu je Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ktorá pri tejto príležitosti pripravila v spolupráci s organizáciou Bratislava Tourist Board bezplatnú tematickú komentovanú prehliadku mesta pre širokú verejnosť na tému „Secesia v Bratislave“. Prihlasovanie na komentovanú prehliadku nájdete TU. Prehliadka je bezplatná a uskutoční sa 12.6. 2021 o 14:00 hod.

Pri príležitosti Svetového dňa secesie spúšťa Fakulta architektúry a dizajnu STU digitálnu platformu www.coolnouveau.sk, ktorá bude pravidelne prinášať výsledky výskumu realizovaného v rámci projektu ale aj upozorňovať na podujatia, ktoré sa v súvislosti s  projektom uskutočnia.

Program osláv secesie obohacuje nad rámec projektu aj špeciálna zbierka secesných predmetov Múzea mesta Bratislavy pod názvom „Krása každodennosti“, ktorou dopĺňa svoju stálu expozíciu. Viac informácií o výstave, ktorej vernisáž sa koná už k Svetovému dňu secesie, 10. 6. 2021 o 18.00 h a bude trvať až do 31. 10. 2021 sa môžete dozvedieť na stránke múzea: https://muzeumbratislava.sk/udalost/krasa-kazdodennosti-vyber-secesie-zo-zbierok-muzea-mesta-bratislavy


Projekt DTP3-748-2.2 Art Nouveau 2 je spolufinancovaný fondmi Európskej únie (ERDF, IPA II)