Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ten, čo prežil je intermediálnym projektom prepájajúcim klasickú hudbu, performanciu textu a zvukovej inštalácie v objekte - architektúre sprítomnenej pamäte. Umenie má potenciál poukazovať na dôležitosť otvoreného diskurzu o ťažkých témach a varovať pred ich reprízami. Schoenbergova kantáta A Survivor from Warsaw (Ten čo prežil Varšavu) je hudobným a literárnym mementom práve takejto udalosti – krutého príbehu holokaustu. Jej voľný preklad je názvom celého projektu. K Schoenbergovmu hudobnému opusu sa k téme pridávajú prezentované repliky zachovanej korešpondencie obetí tohto krutého besnenia spracovaných v dramatickom texte Georga Taboriho, Matkina guráž, interpretovaných herečkou Janou Oľhovou. Metaforou k strate ľudskosti a života sa v diele stáva výber zo Schubertovho, Bergovho a Schumannovho piesňového diela. Schoenbergova kompozícia dostáva v dorozprávaní cez vybrané sugestívne piesňové monológy ešte mohutnejšiu významovú aktuálnosť. Podujatie pracuje s významnými dielami vrcholných predstaviteľov odlišných hudobných období, estetík a smerovaní spolu s autentickými životnými príbehmi. Ich prepojením vzniká homogénny a predovšetkým nadčasový a varovný celok. Akustické vstupy klasickej hudby v kombinácii s textami sú kontempláciou, modlitbou, úvahou, krikom aj pokornou prosbou. Dostávajú sa miestami do vzájomných nových vizuálno-priestorových vzťahov v kombinácii so zvukovými inštaláciami reagujúcimi na vlastnosti miesta, jeho priestorovú a materiálovú podstatu. Dielo bude uvedené v mieste pamäti, čo multimediálnemu konceptu pridáva pravdivosť, skutočnosť a neustálu prítomnosť svojho odkazu. Dielo bude premiérované v divadelnom priestore S2 na Stanici Žilina Záriečie. Aj táto stanica bola v minulosti miestom deportácií. Dve predstavenia sa odohrajú na Fakulte architektúry v Bratislave.Koncept: Peter Mazalán

Účinkujú:
Jana Oľhová (performancia)
Peter Mazalán (performancia, spev)
Xénia Jarová (klavír)
Jakub Pišek (soundart)

Bratislava, FASTU – 11.10. 2018 / 19:00

Vstupné: 5 eur.

Rezervácie/ predstavenie Bratislava:
mazalanportfolio@gmail.com

Projekt vznikol v spolupráci s OZ Archimera
Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.