Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Čas / Date: 21.4. 2017, 10:00 - 17:00
Miesto / Venue: Fakulta architektúry STU v Bratislave / Faculty of Architecture STU Bratislava,Námestie slobody 19, Bratislava, miestnosť č. 225/ room nr. 225
Lektori / Tutors: Michael Hieslmair & Michael Zinganel

Spoločný projekt tranzit.sk a Fakulty architektúry STU v Bratislave. / A collaboration project between tranzit.sk and Faculty of Architecture STU Bratislava.
Workshop bude prebiehať v angličtine. / Workshop will be conducted in English.

Každé mesto je súčasťou siete formovanej medzinárodnými prepojeniami a špecifickými zónami, ktoré určujú jeho výmeny so zbytkom sveta. Dopady migračných pohybov a globalizovanej výmeny tovaru a služieb sú v takýchto uzloch markantnejšie, no je v nich možné rozpoznať aj zárodky politických zmien.
Workshop sa zameria na uzly mobility a migrácie a prostredníctvom nich na produkciu, geopolitický rozmer a komunikovateľnosť alternatívnych foriem poznania. Na úvod lektori Michael Hieslmair a Michael Zinganel predstavia referenčné projekty vo vzťahu k rôznym teóriám, atribútom a metódam umeleckého a vedeckého výskumu týkajúce sa [UTF-8?]„kartografie“ a [UTF-8?]„(hÄşbkovĂŠho) [UTF-8?]mapovania“ medzinárodného pohybu a migrácie. Náplňou workshopu bude práca so samovoľne nadobudnutými poznatkami, ich organizácia a prezentácia, ako aj aplikovanie metód, stratégií a konverzačných techník využívaných v odboroch jednotlivých účastníkov (umenie, architektúra, performancia, kultúrne štúdiá a podobne). Vychádzajúc z individuálneho pracovného, cestovateľského či migračného pohybu zostavia skupiny účastníkov sieť trás ako extenzívne dvojrozmerné mapovanie. Pozdĺž každej trasy sa následne umiestnia vybrané makropolitické udalosti a mikropolitické skúsenosti so vzťahom k životopisu, oblastiam záujmu a výskumu účastníkov. Počas celého workshopu bude využívané mapovanie ako ústredný vizuálny a chronologický systém usporiadania ozvláštnený komiksovými kresbami a naratívnymi audio nahrávkami.

Kto sa môže zúčastniť?

K účasti na workshope srdečne pozývame každého, koho zaujíma téma a vyššie popísaný proces tvorby poznania prostredníctvom mapovania. Workshop by mohol zaujať predovšetkým bádateľov, študentov, učiteľov a kultúrnych pracovníkov v oblasti umenia, architektúry a kultúrnych vied a vôbec všetkých, ktorí majú silný záujem o reprezentáciou poznania a vizuálnu komunikáciu.

Účasť na workshope je bezplatná. Pre účasť na workshope sa prosím zaregistrujte mailom na adresu workshop.mobility@gmail.com najneskôr do 18. 4. 2017. V maily uveďte Vaše meno, pracovisko a odbor, v ktorom pôsobíte.

Prosím neprehliadnite tiež, že Michael Hieslmair a Michael Zinganel budú mať 20. apríla o 17:00 prednášku na FA STU, miestnosť č. 117. 

Michael Hieslmair študoval architektúru v Grazi a Delfte; Michael Zinganel študoval architektúru v Grazi, umenie v Maastrichte a súčasnú históriu vo Viedni. Žijú a pracujú ako umelci, kurátori, kultúrni vedci a teoretici architektúry vo Viedni. V roku 2012 spoločne založili nezávislú výskumnú platformu €žTracing Spaces€œ. V spoločných workshopoch, konferenciách, výstavách a publikáciách sa venujú modernistickej masovej turistike ako aj kartografickým reprezentáciám mestského a medzinárodného pohybu a migrácie. V poslednej dobe pôsobili ako výskumní pracovníci na Akadémii výtvarného umenia vo Viedni a podieľali sa na vedení projektu Stop and Go. Uzly premeny a prechodu.  www.stopandgo-transition.net