Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Mladí architekti našej fakulty sa spojili v medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaži "Middle City Passages - Toronto" a postúpili so svojím projektom do druhého kola.

One team predstavuje kolektív v zložení Katarína Boháčová (Ústav urbanizmu a územného plánovania), Michal Ganobjak (Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok), Vladimír Hain (Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb), Tomáš Hanáček (Ústav urbanizmu a územného plánovania), ktorý bol zo 45 prihlásených tímov z 29 krajín sveta vybraný medzi šesticu finalistov a začiatkom júla tohto roku pocestuje do Toronta.

Vyhlásenie súťaže reaguje na plánované rozširovanie systému verejnej dopravy mesta v kľúčových cestných uzloch, a s tým spojenú príležitosť prepojiť tento veľký infraštruktúrny projekt so sériou intervencií, ktoré priestor vo väzbe na predmestia skvalitnia a zatraktívnia.

Organizátorom je IVM - City On The Move Institute, Metrolinx a Fakulta architektúry, krajinnej architektúry a urbanizmu Torontskej univerzity.

informácie k súťaži