Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

logo_FASTU_cb

08:30 – 08:45 – prezentácia účastníkov
08:50 – otvorenie – dekanka FA STU
09:00 – 09:30 ... prof. Vodrážka, garant ŠP 1. st. A+U
09:30 – 09:42 ... doc. Malovaný, Ateliér arch. navrhovania I.
09:42 – 09:54 ... doc. Samová, Ateliér arch. navrhovania II.
09:54 – 10:06 ... prof. Špaček, Ateliér arch. navrhovania III.
10:06 – 10:18 ... doc. Hrašková, Ateliér arch. navrhovania IV.
10:18 – 10:30 ... Ing. arch. Boháčová, „Pokúsiť sa o niečo viac“

Prestávka, káva

11:00 – 11:12 ... doc. Joklová, Špecializovaný ateliér CAAD
11:12 – 11:24 ... doc. Pifko, Pripravujeme študenov na budúcnosť?
11:24 – 11:36 ... doc. Gregorová, Prezentácia architektonického dedičstva ako metodické projektovanie.
11:36 – 11:48 ... doc. Gáspárová-Illéšová, Ateliér navrhovania VII. – Výtvarné dielo v architektúre
11:48 – 12:00 ... doc. Ilkovič, Ateliér arch. navrhovania VIII. – Záverečná práca
12:00 – 12:30 ... Miloš Diežka, René Majerník, Ivan Siláči, kritické reflexie študentov

Obedná prestávka

13:30 – 14:00 ... prof. Keppl, garant ŠP 2. st. A
14:00 – 14:12 ... Ing. arch. Macháčová, Metóda slnečného obalu
14:12 – 14:24 ... Mgr. Art. Uhrík, Digitálna FA STU
14:24 – 14:36 ... Ing. arch. Šíp, Poučenie z tržnice, Niekoľko poznámok k metodike ateliérovej tvorby
14:36 – 15:06 ... prof. Kováč, garant ŠP 2. st. U

Prestávka, káva

15:30 – 15:54 ... doc. Vitková, Ateliér urb. navrhovania V., Ateliér I. – urbanistická tvorba ŠP A, ŠP U
15:54 – 16:06 ... doc. Šimkovič, Ateliér II. Architektonická tvorba
16:06 – 16:18 ... doc. Kaliská, Ateliér III.
16:18 – 16:48 ... prof. Paliatka, garant ŠP Dizajn
16:48 – 17:00 ... doc. Humaj, Perspektívy ateliérovej výučby dizajnu

Diskusia

Občerstvenie

Program v PDF