Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle informácie zo zasadnutia Kolégia dekanky dňa 11. novembra 2014 oznamujeme, že je naplánované uskutočnenie učiteľskej konferencie 2015.

Prípravný výbor: Robert  Špaček, Ján Ilkovič, Peter Paliatka, Julián Keppl, Bohumil Kováč, Peter Vodrážka, Soňa Wagnerová

Téma: Učiteľské vízie (obsahové a metodické)
Cieľ: získať podnety pre skvalitnenie obsahu a metodiky výučby
Termín: 27.03.2015 /piatok/
Miesto:  Aula Emila Belluša FA STU v Bratislave
Účastníci: akademická obec a hostia
Program: bude konkretizovaný po uzavretí zoznamu prijatých príspevkov

Parametre príspevku:
Na konferencii nebudú prednesené vyzvané príspevky.
Učitelia pôsobiaci na FA STU môžu do 30.1.2015 poslať abstrakt príspevku, v rozsahu 900 – 1800 znakov, na adresu: robert_spacek@stuba.sk. Abstrakty príspevkov budú posúdené prípravným výborom a zverejnené na webovej stránke FA STU.

Príspevky žiadame, do 30.3.2015 /pondelok/ do 16:00 hod., doručiť na adresu: dorotjakova@fa.stuba.sk, vo formáte: Word, bez grafického spracovania (zalomenia), prílohy separátne v jpg./ tif. Vybrané príspevky budú publikované v tematickom vydaní periodika ILFA.

informácia v PDF