Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dovoľujem si vás informovať, že rektor STU na základe návrhov jednotlivých súčastí STU rozhodol udeliť ocenenie „Študent roka" päťdesiatim siedmim najlepším študentom STU

Stretnutie s rektorom STU za účasti zástupcov vedenia STU, na ktorom rektor slávnostne odovzdá ocenenie „Študent roka" sa uskutoční dňa 14. novembra 2018 o 14.00 hod. v aule Dionýza Ilkoviča, Mýtna ulica č. 26, Bratislava.

Tento rok sa oceňovania zúčastní aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Študenti STU budú mať možnosť s prezidentom diskutovať na aktuálne témy našej spoločnosti. Ocenená študentka a študenti za FA STU:


Matúš Kiaček
- najlepší študent prvého stupňa štúdia

Bc. Lenka Horváthová
- najlepšia študentka  druhého stupňa štúdia

Ing. arch. Ján Urban
- mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja  - v AR 2017/2018 mal 6 publikácií vedeckých  prác v zahraničných časopisoch, riešiteľ projektu DANube Urban Brand (Dunajský nadnárodný program), participatívne projekty: Živé námestie /Námestie SNP a Kamenné nám. v Bratislave, Riverlab - Žitný ostrov a okolie, Hack the Street - Pešia zóna Hlohovec, Susedia - úprava Mánesovho námestia, výskumný pobyt na TZ v Eindhovene.

Tomáš Perďoch
- významný reprezentant STU v umení - Cena prof. Karfíka za najlepšiu študentskú prácu v oblasti architektonickej tvorby, Cena CHEDDAR 2018 - študentská súťaž