Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA,
5. ROČNÍK EUROSTAV CONFERENCE A 2. ROČNÍK KONFERENCIE SKGBC


Hlavná téma: Inovácie v udržateľnej architektúre a výstavbe

22. apríl 2015, Kongresová sála SLSP, Tomášikova 48, Bratislava

Konferencia sa koná pod záštitou Petra Pellegriniho, predsedu NR SR
a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Hlavná stránka konferencie, program, prihláška a partneri tu...

Študenti majú 50% zľavu z bežného vložného.
Rokovacím jazykom bude slovenčina, angličtina a nemčina, zabezpečené bude simultánne tlmočenie.


V odvetví slovenského stavebníctva prebieha výrazná transformácia. Zastarané legislatívne normy sú postupne nahradzované novšími, inovatívnejšími, efektívnejšími a zodpovednejšími voči ekonomike, prírode i ľuďom samotným.
Tento trend je viditeľný napríklad pri prijímaní nového stavebného zákona, ktorý prechádza výraznými úpravami. Mnohé z nich možno považovať za udržateľné. Diskutuje sa už o cieľoch nielen do roku 2020 ale až do roku 2030.
Pojem „udržateľné“ alebo „zelené“ budovy sa postupne dostáva do povedomia odbornej i laickej verejnosti. Zelené budovy sú výzvou a príležitosťou pre firmy, ktorých správanie je zodpovedné, chcú byť súčasťou tejto transformácie a získať z nej.

Odborní garanti:
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

Na konferencii vystúpia aj:

Dietmar EBERLE 
rakúsky architekt, spoluzakladateľ architektonickej firmy Baumschlager & Eberle, ktorá realizovala mnohé svetoznáme stavby. Napríklad rozšírenie letiska Schwechat vo Viedni, Danubia Park v Bratislave, IMEC Tower v belgickom Leuvene...

Luciano LAZZARI
prezident Európskej rady architektov (ACE), spolupracuje ako učiteľ a oponent s univerzitami v Terste, Syracuse (Florencia), Westminster (Londýn). V roku 1981 založil v Terste architektonickú kanceláriu, s ktorou sa podieľal na výstavbe a obnove mnohých objektov, vrátane budov s certifikátom udržateľnosti.


HLAVNÉ TÉMY
• vízia, legislatíva, financovanie udržateľnej výstavby
• architekti a udržateľná výstavba
• technologické inovácie v udržateľnej výstavbe

FORMÁT KONFERENCIE
• tri bloky zamerané na riešenie kľúčových otázok
• v rámci každého bloku prezentácie dvoch – troch atraktívnych spíkrov
• moderovaná panelová diskusia po každom bloku so všetkými prezentujúcimi
• v priebehu konferencie budú mať účastníci príležitosť na networking, vrátane prestávok, obeda a spoločenského večera


MOTTO KONFERENCIE
Stratégia udržateľnosti tvorivosť architekta a projektanta neobmedzuje, patrí k „novým" výzvam.

ZÁMER KONFERENCIE
Konferencia „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“ sa zameriava na riešenie kľúčových otázok a trendov týkajúcich sa udržateľných budov. Je priestorom pre firmy i jednotlivcov, ktorí sa zapájajú alebo chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku a tým prispieť k zlepšovaniu kvality života.

KONFERENCIA JE URČENÁ
všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, až po developerov, investorov, prevádzkovateľov a nájomcov.

CIELE KONFERENCIE
• medzinárodná výmena skúseností,
• širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou, zákonodarcami a komunálnou sférou
• zviditeľnenie projektov udržateľnej architektúry na Slovensku aj v zahraničí,
• upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra,
• vytvorenie priestoru na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie aj spoločenského večera.

Z konferencie 2014:

Mojou ambíciou je, aby bola Kodaň do roku 2025 CO2 neutrálna.“ 
Tina Saaby, hlavná architektka Kodane.

„Musíme nájsť spôsob ako skombinovať zásahy v záujme energetických úspor s ochranou kultúrnych hodnôt.“
Birgit Dulski, Nyenrode Center for Sustainability 

„Pred nami všetkými stojí otázka ako zabezpečiť rovnováhu ľudí, ich sídiel a životného prostredia. Je jasné, že musíme zmeniť naše myslenie...“
Martin Haas, haas cook zemmrich STUDIO 2050