Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Umelecký projekt Arch/anjel, ktorý predstavujú manželia Monika a Bohuš Kubinskí, prepája prenikavú výtvarnú senzitivitu poetickú podstatu s najsúčasnejšími high-tech technológiami digitálne manipulovanej reality.
Nadv
äzuje na staršiu výtvarnú intervenciu do architektonického priestoru (komunitného klubu Archanjel, na Radničnom námestí v Banskej Štiavnici), pri ktorej maliarka Monika Kubinská vytvorila nenápadnú nástennú kresbu s motívom anjelskej bytosti.
pomocou rozšírenej virtuálnej reality sa manželia Kubinskí k téme anjelov (reprezentujúcich tiež genius loci starobylého mestečka) vracajú – dopĺňajú ich v diskrétnom, no predsa fascinujúcom formáte.
V
ďaka aplikácii AuR v tablete vizualizujú/zviditeľňujú nehmatateľné hodnoty historickej atmosféry ilustrujú ich pomocou amorfných anjelských bytostí, ktoré sa chvejú nad rímsami.

Štiavnica 2015 - newest media workshop, ako jedna zo sprievodných realizácií, no zároveň funguje autonómne ako technologický experiment, ktorý môže ponúknuť pútavé podnety pre architektov a pamiatkárov, pretože rozvíja alternatívne neinvazívne zásahy do historickej stavebnej substancie. Pomocou digitálneho spracovania pamiatkovo hodnotného priestoru a manipulácie jeho vzhľadu vo virtuálnom modeli smerom k rozšírenej realite predkladá možné scenáre komplexnej slohovej rekonštrukcie pamiatky formou virtuálnej kópie. V kontexte pamiatkovo mimoriadne citlivého prostredia Banskej Štiavnice by takéto narábanie s metodikou ochrany a obnovy architektonického dedičstva mohlo byť mimoriadne prínosné. 

Okrem primárneho rozmeru integrácie súčasných foriem výtvarného umenia do verejného priestoru i interakcie s divákom tak projekt Arch/anjel otvára tiež tvorivé možnosti syntézy súčasného výtvarného umenia, vyspelých digitálnych technológií a architektonickej tvorby do inšpiratívneho celku. 

kubinsky_pozvanka