Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame verejnosť na plánovaciu prechádzku Urban Walk pod mostom SNP zameranú na zlepšenie prepojenia historického centra priestorov Hviezdoslavovho námestia, Rybného námestia s Podhradím a nábrežím Dunaja. Urban walk je metóda využívaná ako nástroj participácie obyvateľov iodborníkov pri tvorbe verejných priestorov. Komunikáciu považujeme sa základ pri tvorbe živého mesta. Cieľom je preskúmať silný príbeh priestorov okolia mosta SNP a nájsť podnety pre budúcu atraktívnu podobu verejných priestorov Podmostia. Urban walk ponúka genézu historických súvislostí, pomenovanie súčasných problémov a možnosti riešení do budúcnosti. Plánovacou prechádzkou budú sprevádzať architekti pôsobiaci na Fakulte architektúry STU v Bratislave Tomáš Hanáček, Katarína Fejo a Vladimír Hain.


Termín: sobota 15. 09. 2018
Miesto: Podmostie mosta SNP v kontakte s nábrežím Dunaja, Rybným námestím a Podhradím
Začiatok:o 15.00 pod mostom SNP_ Nábrežie arm. gen. L. Svobodu_Bratislava


Program:

14:45- 15:00 stretnutie pod mostom SNP_ Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
15:00- 16:00 urban walk_plánovacia prechádzka s verejnosťou v okolí mosta SNP
16:00- 17:00 urban talk_ voľná diskusiaInformácie o vychádzkach URBAN WALK, ktoré už prebehli v minulosti:

1. Trenčín/ nábrežie: 
http://www.youtube.com/watch?v=lVIl1Y5yhtQ http://www.trencinsity.sk/urban-walk

2. Bratislava/ Kamenné námestie:
www.cyklokoalicia.sk/denprenamestie/urban-walk/

3. Bratislava/ Karloveská zátoka:
http://www.sasarch.sk/index.php?idc=1&id=1438&r=1
https://bratislava.sme.sk/c/6822326/ako-sa-menila-zatoka-vydricu-zakopali-grof-

Organizátori:

Tomáš Hanáček
, architekt, autor konceptu URBAN WALK
Odborný asistent, Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU v Bratislave
kontakt:
hanacek.tomas@gmail.com, +421 902 151 840

Katarína Fejo, architekta
Odborná asistentka, Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU v Bratislave
kontakt:
katka.bohacova@atelierart.sk, +421 907 103 507

Vladimír Hain, architekt
Odborný asistent, Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, FA STU v Bratislave
kontakt:
vladimirhain@gmail.com, +421 904 471 618


Partneri:

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Urban walk_participatívne plánovanie