Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Združenie škôl architektúry REA (Réseau des écoles d'architecture - Sieť frankofónnych a frankofilných škôl architektúry z Francúzska, Strednej a Východnej Európy) už tradične organizuje  študentskú súťaž a workshop a konferenciu pre pedagógov, na vopred dohodnutú tému. V tomto roku bolo 21. stretnutie,  ktorého sa zúčastnili školy architektúry z Budapešti,  Odesy, z troch poľských univerzít z Krakova, Lodze, Wroclavi a zo štyroch francúzskych univerzít v Bordeaux, Grenobli, Lille, Rouen a Toulouse. Stretnutie REA 21 prebiehalo vo Francúzsku, na škole architektúry ENSA Toulouse.

Témou tohtoročného stretnutia bol problém  udržateľnosti v kontexte bývania pod názvom: Bývanie – výzva pre udržateľnosť

Aktívna účasť študentov Marianny Volnej a Mikuláša Šveca na workshope a v medzinárodnej súťaži priniesla pre FA STU úspech. Projekt študentov (v spolupráci s Alenou Tokovicsovou) bol vybraný porotou a postúpil z národného kola (viď. http://www.fa.stuba.sk/docs//sutaze/Vysledky_REA21.pdf) do medzinárodného kola  súťaže. V medzinárodnom kole práca z FA STU zaujala a získala 1. miesto

Úspech priniesol aj workshop, kde boli študenti rozdelení do medzinárodných kolektívov. Kolektív, v ktorom bola študentka FA STU Marianna Volná, sa v rámci workshopu umiestnil na 3. mieste.

Úspešným študentom srdečne blahoželáme !