Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení priatelia,

 v dňoch 8.februára až 11.marca 2016 sa uskutoční už 21.ročník kampane Valentínska kvapka krvi( VKK),  ktorá je zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí, ale aj rodinných príslušníkov a opakovaných darcov krvi. Tento rok nesie podtitul „rozdajme sa pre druhých“ a hlavnou myšlienkou kampane je želanie skorého uzdravenia pre človeka, ktorý bude potrebovať darovanú krv. Každý zapojený darca krvi obdrží špeciálnu pohľadnicu, na ktorú môže napísať venovanie alebo pozdrav pre tých, ktorí budú jeho krv potrebovať. Tiež ju môže venovať blízkej osobe poštou alebo osobne ako Valentínku. 

Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko- transfúznymi oddeleniami nemocníc (HTO). Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom na školy, firmy a organizácie. 

 Otvárací mobilný odber krvi sa uskutoční dňa 8.februára 2016 v  Prezidentskom paláci v čase od 8,00 do 11,00 hod.  za účasti čelných predstaviteľov Slovenského Červeného kríža, zástupcu Národnej transfúznej služby SR, printových a elektronických médií. Krv budú darovať aj príslušníci čestnej stráže prezidenta SR.  

kvapka

Popri mobilných odberoch krvi na stredných a vysokých školách, ktoré sú v prílohe sa môžete zúčastniť odberu krvi aj na 2 bratislavských pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, a to:

 NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava  - odberové centrum

Odberové hodiny: pondelok až piatok  – 7,00 – 14,00 hod., v utorok do 17,00 hod. Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3060

 
NTS SR Bratislava, pracovisko Kramáre, Limbová 3, 833 14 Bratislava - odberové centrum

Odberové hodiny: pondelok až piatok  – 7,00 – 14,00 hod., v utorok do 17,00 hod. Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3026

Kampaň potrvá 5 týždňov a skončí sa 11.marca 2016

 

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu a dúfame, že sa nám spoločným úsilím podarí zabezpečiť úspešný priebeh kampane a dostatok krvi v zdravotníckych zariadeniach.