Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Veda vo výstavbe 2015 - konferecia

Organizátor Fakulta architektúry STU v Bratislave a spoluorganizátori Fakulta architektúry ČVUT v Prahe a Fakulta architektúry VUT v Brne Vás pozývajú na česko-slovenskú medzinárodnú konferenciu doktorandov Veda vo výstavbe 2015.
Konferencia sa bude konať vo štvrtok 19.11.2015 na Fakulte architektúry STU (Námestie slobody 19, Bratislava) v miestnosti č. 117. V piatok sa bude konať sprievodný program - exkurzia do budovy Slovenského rozhlasu.

Program:
8:00 Registrácia účastníkov
9:00 Zahájenie konferencie

1. blok príspevkov/Teória a metodológia výskumu architektúry
9:10 Alexandra Dubovcová/FA STU Bratislava: Experiment v teórii architektúry
9:30 Tomáš Tholt/FASTU Bratislava: Teoretické východiská emergentného dizajnu.
9:50 Robert Löfler/FASTU Bratislava: Digitálne rozhranie
10:10 Jaromír Srba/FA ČVUT Praha: Databáze architektury a lokalizace architektonických děl v digitálních mapách
10:30 Jakub Novák –Vladislav Bureš/FA VUT Brno: Priestorotvorná a statická analýza vybraných skladaných origami štruktúr.

10:50 - 11:05 prestávka

2. blok príspevkov/Urbanizmus a výskum navrhovania
11:05 Pavlína Kolcunová/FA STU Bratislava: Limity intenzifikace vybraných sidlištních struktur
11:25 Karol Görner/FASTU Bratislava: Banská Bystrica, potenciál pre intenzifikáciu sídlisk
11:45 Kastlová Veronika/FA ČVUT Praha: Scéna věřejného prostoru
12:05 Vlachynská Petra/FA ČVUT Praha: Trvalé umění ve veřejném prostoru v Praze po roce 1989
12:25 Zuzana Humajová/FA STU Bratislava: Kancelárie budúcnosti pozícia architektúry v tvorbe nových pracovných svetov
12:45 Barbora Janíková/FA ČVUT Praha: Vegetační prvky v architektuře experimentálních soutěžních staveb

13:05 - 14:00 obed

3. blok príspevkov/Architektonicko-historický výskum, konverzia a obnova
14:00 Katarína Haberlandová/FASTU Bratislava: Josef Marek: Evanjelický kostol v Trnave
14:20 Anna Gondová/FASTU Bratislava: Dušan Martinček – architekt hradu
14:40 Laura Pastorekova/FASTU Bratislava: Architektúra kasární v Bratislave: historicko-stavebný vývoj a vplyv na formovanie mestskej štruktúry
15:00 Chovancová Lýdia/FASTU Bratislava: Krycie konštrukcie torz architektúry
15:20 Gabriela Rolenčíková/FASTU Bratislava: Jazyk detailu v kontexte konverzie.

15:40 prestávka na kávu (20 min)

4. blok príspevkov/Špecializovaná občianska vybavenosť a stavby pre kultúru
16:00 Štefan Bekeš/FASTU Bratislava: Možnosti situovania občianskej vybavenosti v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave
16:20 Peter Mazalán/FASTU Bratislava: Scénografia sociálnej imitácie ako politického artefaktu v stredoeurópskom hudobnom divadle v druhej polovici 20.storočia.
16:40 Ondrej Kurek/FA STU Bratislava: Cesta (nielen) na druhý svet – pohyb v krematóriu od F.Milučkého
17:00 Peter Lényi /FASTU Bratislava: Nezávislé kultúrne centrá a identita mesta
17:20 Martin Zaiček/FASTU Bratislava: Architektúra Tbilisi vo vibrácii posledných dekád

17:40 18:00 Záver oficiálneho programu konferencie
18:00 22:00 Afterparty v LuCaffe (Námestie 1. mája 18)

Nasledujúci deň (piatok 20.11.2015) o 10:00 nasleduje sprievodný program - exkurzia do budovy Slovenského rozhlasu (Mýtna 1, Bratislava).

Vedecký výbor:
prof. Ing.arch. Robert Špaček (FA STU, Bratislava)
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU Bratislava)
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (FA STU Bratislava)
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha)
doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha)
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (FA VUT Brno)
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (FA VUT Brno)