Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 vyhlasuje finančne dotovanú Cenu

 

 

  v kategóriách

mladý vedecký pracovník

a

významný vedecký prínos

 

Prihlášky do súťaže spolu s podpornými materiálmi zasielajú jednotlivci a pracovné kolektívy na Referát pre vedu a výskum príslušnej fakulty

do 26. októbra 2018.

 

Vedec roka STU 2018_výzva
Vedec roka STU 2018_pravidlá

Predošlí víťazi ocenenia Vedec roka a Mladý vedecký pracovník roka.


svoje prihlášky zasielajte:
Ružena Šubinová
tel.: 02/57 276 211
fax: 02/57 276 255
e-mail: ruzena.subinova@stuba.sk