Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty:

  • VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020
  • KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020

Termín podávania nových žiadostí o dotáciu VEGA/KEGA: elektronicky do 26. 4. 2019 do 14.00 hod.

Žiadosť (z dôvodu archivácie, buď v tlačenej alebo elektronickej forme) a písomné potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) podpísané zodpovedným riešiteľom prosíme odovzdať na Oddelení manažovania projektov najneskôr 26.4.2019. Oddelenie zabezpečí potrebný podpis od vedenia fakulty a zaslanie potvrdenia na MŠVVaŠ SR. Zároveň prosíme doručiť vyplnené tlačivo Informácia k pripravovanému projektu (podpísané zodpovedným riešiteľom a vedúcim ústavu) najneskôr 15.4.2019.

Výzvy sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR:

VEGA: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2020/

KEGA: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2020-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2019/


Kontakt
:
Zuzana Miháliková
Oddelenie manažmentu projektov FA STU
Dekanát, číslo miestnosti 118, klapka 148
tel.: +421 918 731 329
e-mail: zuzana.mihalikova@stuba.sk