Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Incheba, a.s. a odborná komisia udelili ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu Fakulte architektúry STU v Bratislave za expozíciu Virtuálne dunajské nábrežia. Expozícia bola 3D spracovaná podľa leteckej topografie územia do formy aplikácie pre mobilné zariadenia a návrhohy boli prezentované vo virtuálnom priestore.Cieľom projektu bolo spracovanie návrhov riešenia bratislavských nábreží v rámci diplomových 
prác študentov Fakulty architektúry STU a ich následná prezentácia širokej verejnosti pomocou virtuálnej reality. Návrhy boli spracované vo forme urbanistických a architektonických štúdií skúmajúcich potenciály a problematiku priestorov nábreží. Zvolené projekty sa zaoberajú napojením chorvátskeho ramena na hlavný tok Dunaja ako aj prezentáciou krajiny lužných lesov v urbanizovanej štruktúre a celkovou koncepciou nábreží Dunaja. Novou atraktívnou formou tak bolo možné predstaviť tak bolo možné predstaviť jednotlivé riešenia širokému publiku priamo na mieste a počas rôznych podujatí. K tomuto účelu bola vytvorená digitálna platforma vo forme verejne dostupnej aplikácie pre mobilné zariadenia, s ktorou je možné vidieť 3 pilotné projekty vo VR priamo in situ.