Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát FA STU pozýva členov Akademickej obce aby navrhli nových kandidátov do AS FA STU na funkčné obdobie 2018 - 2022, dňa 13.11. od 9.00 - 12.00 do priestorov knižnice FA STU.
Členovania zamestnaneckej časti Akademickej obce navrhujú max. 14 kandidátov, členovia študentskej časti Akademickej obce max. 7 kandidátov.


Časový harmonogram volieb členov Akademického senátu FA STU na obdobie rokov 2018-2022 v študentskej aj pedagogickej časti AO FA STU:

6. novembra 2018
vyhlásenie volieb AS FA STU a zverejnenie vnútorného
predpisu AS FA STU „ Zásady volieb do AS FA STU v Bratislave“ na webovej stránke FA STU a na výveske AS FA STU,

13. novembra 2018
vhadzovanie návrhov na kandidátov do volebných urien umiestnených v priestoroch knižnice FA STU od 9:00 do 12:00 hod.,

do 20. novembra 2018
oslovenie navrhovaných kandidátov a požiadanie o ich súhlas s kandidatúrou,

do 27. novembra 2018
vyjadrenie sa jednotlivých nominantov k ich kandidatúre,

29. novembra 2018
zverejnenie Kandidačných listín volieb do AS FA STU,

6. decembra 2018
voľba členov Akademického senátu FA STU osobitne za zamestnaneckú a osobitne za študentskú časť akademickej obce FA STU na obdobie rokov 2018-2022.

6. decembra 2018
úvodné zasadnutie Akademického senátu FA STU.