Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
pozýva akademickú obec FA STU
na voľby do Akademického senátu na obdobie rokov 2010 – 2014,
ktoré sa budú konať osobitne pre zamestnaneckú a študentskú časť AO FA STU

Voľby pre zamestnaneckú časť AO FA STU
dňa 8. decembra 2010 v zasadacej miestnosti dekanky FA STU
1. kolo od 9.00 do 10.30 hodiny
2. kolo od 11.30 do 13.00 hodiny
3. kolo od 14.00 do 15.00 hodiny
( v prípade rovnosti hlasov volených kandidátov na posledných miestach )