Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

DEKAN FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU
U D E Ľ U J E
DŇA 16. NOVEMBRA 2009 DEKANSKÉ VOĽNO

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
dekan Fakulty architektúry STU

10. 11. 2009

Rektorské voľno >>>