Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

TAJOMNÍKA / TAJOMNÍČKY FAKULTY

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ  UNIVERZITY V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č.19, 812 45 Bratislava, vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta tajomníka / tajomníčky fakulty. 

 

  1. Kvalifikačné predpoklady:

• VŠ ekonomického, právnického alebo technického smeru

 

  1. Požadovaná prax:

• min. 5 rokov v odbore

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

• skúsenosti s riadiacou prácou

• prax vo verejnej správe, resp. vo vysokom školstve

• koncepčné myslenie a schopnosť rozhodovania

• organizačné a komunikačné schopnosti

• ovládanie práce s PC

 

  1. Termín nástupu:

Ihneď

 

  1. Požadované doklady:

  • písomná žiadosť s motivačným listom
  • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • štrukturovaný životopis
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

 

6.   Podmienky podania žiadosti:

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  najneskôr do 16.4.2007 do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č.19, 812 45 Bratislava s označením „výberové konanie-tajomník / tajomníčka“.