Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave pozorne sleduje prebiehajúce protesty učiteľov. Chápeme potrebu riešiť neutešenú finančnú situáciu v školstve, najmä v Bratislave, kde napätie prekročilo únosnú mieru. Pripájame sa k požiadavke riešiť financovanie školstva tak, aby učiteľ bol lepšie finančne ohodnotený a aby mal lepšie podmienky na svoju prácu.

STU sa už dlhšie aktívne zapája do diskusie o zlepšení slovenského školstva. Dlhodobo  poukazuje na upadajúcu kvalitu prípravy žiakov na základných a stredných školách, čo je priamo spojené s nedostatočným finančným a materiálnym zabezpečením. Rovnako financovanie vysokých škôl, zvlášť výskumných, je voči potrebám dlhodobo poddimenzované.

STU si váži demokratické hodnoty a slobodu jednotlivcov, preto umožňuje každému vyjadriť sa podľa vlastnej vôle a vlastného svedomia a tiež zúčastňovať sa protestov, čo aj viacerí kolegovia aktívne robia.

‎Za rozhodujúce však považujeme to, akú prioritu dá školstvu nová vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb. Sme presvedčení, že ‎kvalitné vzdelávanie musí byť prioritou každej spoločnosti, ktorej ide o budúcnosť krajiny a jej občanov. Veríme, že ďalšia vláda v spolupráci s hlavnými aktérmi urýchlene pripraví dlhodobú koncepciu rozvoja školstva a začne ju realizovať ako skutočnú a finančne podporovanú prioritu. 

Deklarácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

zdroj:
http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/vyhlasenie-stu-k-poziadavkam-ucitelov