Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vyhodnotenie Ceny prof. V. Karfíka za akademický rok 2016/17 sa uskutočnilo dňa 28.6.2017 v zasadacej miestnosti Ústavu architektúry obytných budov na Fakulte architektúry STU v Bratislave. 

Členovia poroty:

Ing. arch. Dušan Fischer (predseda poroty), autorizovaný architekt SKA

doc. Ing. arch. Andrea  Bacová, PhD., vedúca Ústavu architektúry obytných budov, Bratislava

hosť. prof. Ing. arch. Ľubomír Závodný, ÚABB FASTU, Bratislava

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., ÚAOB FA STU, Bratislava

Ing. arch. Edita Vráblová, PhD., ÚABB FASTU, Bratislava

Ing. arch. Michal Czafík, PhD., ÚABB FA STU, Bratislava

Do súťaže o Cenu prof. Vladimíra Karfíka za rok 2016/2017 bolo prihlásených spolu 19 ateliérových prác z 1., 2., 3., 4, a 5.ročníka, ktoré boli spracované počas akad. roka 2016/2017.

Porota rozhodovala dvojkolovým systémom. V prvom kole bolo vyradených13 návrhov a do druhého kola postúpilo 6 projektov, z ktorých bol  na základe rozpravy poroty, vyhodnotený  víťazný návrh a bola udelená jedna odmena.


1. CENA:

MATÚŠ KIAČEK

PASTORAČNÉ CENTRUM BETLIARSKA, PETRŽALKA

Ved. práce: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.


ODMENA:

MAREK ŠMOTLÁK

TERRIOR TEKOV VINOHRAD_BÝVANIE_REFRESH

Ved. práce: Ing. arch. Michal Czafík, PhD.


Viac informácií o priebehu súťaže, hodnotenia poroty, ako aj o ocenených návrhoch sa dozviete v priloženej zápisnici. Zápisnica zo zasadnutia tu!