Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Súťaž MUNISS zameraná na CAMPUS STU sa blíži k záveru! 

KATEGÓRIA 1: TÍMY 
zasielajte do 10.4. s následnou online prezentáciou 16.4. 2020 od 9:00 

KATEGÓRIA 2: INDIVIDUÁLNI SÚŤAŽIACI
zasielajte Vaše návrhy do 16.4.2020 na hajdukarch@gmail.com  
Formáty, layouty a bližšie informácie na súťažnom úložisku, k dispozícií: 
https://drive.google.com/open?id=1NXOPhnJDPEKKzuzzeKnZyDri2Iq7l_yN