Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Výjazdové zasadnutie vedenia FA STU s novými vedúcimi ústavov s pracovníkmi dekanátu bude v Kočovciach dňa 9.-10. októbra 2007.