Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výsledky Ceny ABF Slovakia BAKALÁR 2012 v PDF nájdete tu...

Výsledky hodnotenia odbornou porotou
7. ROČNÍK Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -ABF Slovakia BAKALÁR 2012

I. sekcia : Architektúra a urbanizmus
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2012
Téma práce: MILOJ – Centrum obnovy pamäte krajiny
Autor: Bc. Tomáš KUBÁK
Vedúci bc. práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban
Vysoká škola: TU v Košiciach, Fakulta umení
2. miesto: Téma práce: Autosalón s autoservisom Bratislava Autor: Bc. Mária BRDEČKOVÁ Vedúci bc. práce: Ing. arch. akad. arch. Vladimír Bahna, PhD. Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta architektúry
3. miesto: Téma práce: Informačné centrum, Kollárovo nám. Bratislava Autor: Bc. Maroš SOMORA Vedúci bc. práce: Ing. arch. Pavol Korček, PhD. Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta architektúry

Sekcia II: Pozemné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2012
Téma práce: Bytový dom
Autor: Bc. Peter VIDA
Vedúci bc. práce: Ing. Rastislav Menďan, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto:
Téma práce: Budova na šport
Autor: Bc. Tamás PEKÁR
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta
3. miesto:
Téma práce: Polyfunkčný dom
Autor: Bc. Róbert IDUNK
Vedúci bc. práce: Ing. Daniela Štaffenová, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2012
Téma práce: Návrh a vizualizácia lanových sieti
Autor: Bc. Martin HÚSKA
Vedúci bc. práce: Mgr. Mariana Remešíková, PhD., konzultant prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto:
Téma práce: Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele –
časť B)
Autor: Bc. Hana CHMELOVÁ
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
3. miesto:
Téma práce: Oblúková drevená nosná konštrukcia telocvične so zázemím
Autor: Bc. Adrián KOLEČANYI
Vedúci bc. práce: Ing. Peter Platko, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta

IV. sekcia Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2012
Téma práce : Bezpečnosť Banskoštiavnických tajchov z pohľadu súčasných poznatkov
Autor: Bc. Michal ČERVEŇ
Vedúci bc. práce: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto:
Téma práce: Návrh rybovodu na toku Trstianka v obci Trsťany
Autor: Bc. Katarína MAJTÁNOVÁ
Vedúci bc. práce: Ing. Marcela Škrovinová
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto:
Téma práce : Hydraulický návrh beztlakového privádzača malej vodnej elektrárne
Autor: Bc. Alexandra KOPÁČOVÁ
Vedúci bc. práce: prof. Ing. Peter Dusička, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
V Bratislava 10.10. 2012
Ing. Terézia Miklósiová, PhD.
STU v Bratislave, Stavebná fakulta