Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

10. decembra boli v brnenskom centre ImpactHub vyhlásené výsledky medzinárodnej študentskej súťaže VELUX ActiveHouse Award 2018. Medzi piatimi ocenenými projektmi boli tri z našej fakulty...

Porota súťaže zasadala 4.12.2018 v zložení Ing. arch. Zuzana Morávková (ERA 21), prof. Ing. arch. Ján Stempel (Stempel & Tesár architekti, FA ČVUT) a Ing. arch Klára Bukolská (VELUX). Prvú cenu neudelila, ďalšie ocenenia (aj s komentárom poroty) sú tu:

2. cena Lucia Hrdlovičová, FA STU (vedúci práce T. Varga)
Projekt pracuje s tradičnou štruktúrou dediny, rešpektuje základné formy a dispozičné riešenie vidieckych domov. Koncept je použiteľný na zahustenie existujúcej zástavby aj na doplnenie úplne novou štruktúrou. Prirodzeným spôsobom pracuje so základnými princípmi prirodzeného osvetlenia a vetrania. Dispozície sú funkčné. Projekt neprináša žiadne zásadne nové myšlienky, ale pracuje s existujúcimi, osvedčenými princípmi.

3. cena Pavel Juříček, FA VUT Brno
Myšlienka "co-housingu" v radovej zástavbe predstavuje jeden z možných variantov budúcich foriem bývania. Navrhnuté riešenie vychádza z tradičných foriem, ktoré sú možno až príliš formálne. Problematické sa tiež javí otvorené schodisko v átriu.

3. cena Lucia Blahová, FA STU (vedúci práce H. Pifko)
Projekt sa zaoberá nesmrteľnou témou sídliska, jeho zahustením a poľudštením. Využitie kontajnerov v modulárnom systéme zodpovedá logike sídliska, dispozičné riešenie je najmä vo vzťahu k prepojeniu jednotlivých podlaží schodiskom problematické.

3. cena Andrej Vojtko, FA STU (vedúci práce L. Šíp)
Porota oceňuje komplexnosť riešenia problematiky, avšak výsledné riešenie je zbytočne komplikované a nákladné, lebo pomer plôch pre bývanie je vzhľadom k celkovému obostavanému priestoru neadekvátny a neprináša želaný komfort.

Odmena Martin Horváth / Matúš Hornyák, TU Košice
Porota oceňuje zamyslenie sa nad princípom prenosu denného svetla do vnútorných dispozícií akejkoľvek stavby. Autor sa zamýšľa nad dostupnosťou / nedostupnosťou denného svetla v rámci existujúcich štruktúr.

 

Viac informácií a obrázkov: www.facebook.com/ActiveHouseAward
alebo na www.archinfo.sk/sutaze/vysledky-sutaze-activehouse-award-2018.html

 

Pár obrázkov z vyhlásenia výsledkov:

Obrázky sú prevzaté z FB ActiveHouseAward.