Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe organizuje pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování už od roku 1994 každoročne súťaž študentov vysokých škôl „O nejlepší urbanistický projekt“.  XIX. ročník súťaže bol zastúpený urbanistickými  ateliérovými prácami študentov  z Prahy, Brna, Bratislavy a Wroclavy.

Ateliérové projekty študentov Ústavu urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave tvorili jednu tretinu zo 48 prihlásených prác a získali výrazné medzinárodné úspechy:

1. cenu :  „Rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne“
- študentka  Lucia Trnková
pedagogické vedenie Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.

2. cenu:   „Mesto a rieka – Bratislava“
- študenti Bc. Miroslav Beňák a Bc. Veronika Marušová,
pedagogické vedenie doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.

Odmenu:   „Mesto a rieka Green Trenčín“
- študenti Bc. Adam Fabo a Bc Martin Truba.
pedagogické vedenie doc. Ing. arch. Ľubica Vitková , PhD.

Všetkým oceneným blahoželáme.