Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Tretí ročník súťaže proHolz bol prvým medzinárodným ročníkom. Do súťaže sa prihlásilo 127 tímov zo siedmich krajín (Chorvátsko – 6 projektov, Nemecko - 41, Rakúsko - 43, Rusko - 6, Slovensko - 4, Slovinsko - 13 a Taliansko - 14). Celkovo súťažili tímy zo 17 univerzít a vyšších odborných škôl.

Súťaže sa v tímoch zúčastnili študenti FAD a SvF STU. V jednom tíme bol vždy aspoň jeden študent Fakulty architektúry a dizajnu STU a jeden študent zo Stavebnej fakulty STU.

V spolupráci s magistrátom mesta Viedeň bola pod heslom „Light up!“ riešená problematika rastúceho počtu obyvateľov miest s využitím súčasných zastavaných plôch. Úlohou súťažných tímov bolo vypracovať návrh jedno-  alebo dvojpodlažnej nadstavby jedného z troch typických mestských bytových domov vo Viedni s použitím dreva a materiálov na báze dreva v nosných a nenosných konštrukciách.

Je veľkým úspechom pre našich študentov, že pri obrovskej konkurencii najmä tímov z Rakúska a Nemecka udelila porota Uznanie projektu „Superstructure“, ktorý vypracovali Bc. Tomáš Jozefík z Fakulty architektúry a dizajnu STU, v spolupráci s Bc. Lucia Ondrašinová a Bc. Silvia Martinkovičová zo Stavebnej fakulty STU. Projekt sa rodil vo VA architektov Šíp / Varga na FAD STU, v spolupráci s doc. Ing. Sandanusom, PhD.  z katedry kovových a drevených konštrukcií na SvF STU.

„Nová krásna silueta zo sedlových striech a novej zelene. Komplexnosť návrhu od strechy až po sanáciu súčasného stavu“ – to je jedným z citátov poroty ako odôvodnenie udelenia uznania.

Výsledky súťaže si môžete pozrieť na stránke Proholz Austria.