Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výsledky výberového konania na funkcie vedúcich ústavov a kabinetu:

Dekanka na základe návrhu komisie pre výberové konanie na miesta vedúcich ústavov
FA STU vymenovala vedúcich s účinnosťou od 1.1.2013 na päťročné funkčné obdobie nasledovne:

•    funkcia vedúceho Ústavu architektúry obytných budov:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.

•    funkcia vedúceho Ústavu architektúry občianskych budov:
Ing. arch. Štefan Polakovič

•    funkcia vedúceho Ústavu dizajnu:
prof. akad. soch. Peter Paliatka

•    funkcia vedúceho Kabinetu výtvarnej tvorby:
doc. akad. soch. Milan Lukáč

.


                                Slavka Sabolová
                        tajomníčka výberovej komisie