Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Od 29. apríla do 7. mája 2009 v priestoroch vestibulu Fakulty architektúry prebieha výstava Design for All - Universal Design: Culture for All.

Výstava je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS – Intenzívny program: Navrhovanie pre všetkých – univerzálne navrhovanie, ktorý sa konal od 20. apríla do 1. mája 2009 na Fakulte architektúry STU v Bratislave
Téma pre akademický rok 2008/2009 – Kultúra pre všetkých – bola vybraná, pretože kultúra je dôležitou súčasťou ľudskej civilizácie a preto by prístup k nej mal byť zabezpečný čo najširšiemu spektru ľudí bez ohľadu na ich vek, pohlavie alebo postihnutie.

Program

Koordinátor: Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta architektúry STU
Spolupracujúce inštitúcie: univerzity z Rakúska, Belgicka, Českej republiky a Poľska