Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V roku 2016 si v Českej a Slovenskej republike pripomíname 40. vyročie obnovenia samostatných fakúlt zameraných na výučbu architektúry na technických univerzitách, a to vyčlenením architektonických odborov zo stavebných fakúlt. Došlo k nemuv roku 1976 nie len na ČVUT v Prahe, ale aj na VUT v Brne a na SVŠT, dnešnej Slovenskej technickej univerzite v  Bratislave.

Pri tejto príležitosti Fakulta architektúry STU v Bratislave v spolupráci s ČVUT v Prahe prinášajú výstavu „OBNOVA SAMOSTATNEJ ARCHITEKTONICKEJ FAKULTY NA ČVUT V PRAHE.

Vernisáž: 24.4.2017 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 24.4. - 18.5.2017

Miesto: Fakulta architekrúry STU v Bratislave
Otvorenie: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.,
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

________________________

Uplynulo už štyridsať rokov od založenia Fakulty architektury ČVUT v Prahe. Bolo to založenie, alebo obnovenie? Architektúra sa tu vyučovala aj predtým.
V kontexte blížiaceho sa 310. výročia založenia ČVUT bolo spojenie bývalej Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva (FAPS) a Fakulty inžinierskeho staviteľstva (FIS) vrátane Fakulty zememeračskej a stavebného smeru vtedy rušenej Fakulty ekonomického inžinierstva do Fakulty stavebnej v roku 1960 len krátkou, 16 rokov trvajúcou epizódou v dlhodobej histórií vzdelávania stavebných inžinierov a architektov na jednej z najstarších technických univerzít v Európe. Rovnako z hľadiska 152 rokov odluky od rozdelenia výučby staviteľstva na ČVUT na samostatný architektonicky zameraný
Odbor pozemného staviteľstva a na inžinierske stavby zamerané na Odbor vodného a pozemného staviteľstva v roku 1864. Išlo o veľmi krátke obdobie, ktoré však ovplyvnilo ďalší vývoj vzdelávania architektov a stavebných inžinierov až do súčasnosti.