Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

čas: 11.12. 2015, 15:00 – 17:00
miesto: výstavný priestor Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

La Biennale di Venezia, 14. medzinárodná výstava architektúry v talianskych Benátkach bola prvým miestom uvedenia projektu Lifting The Curtain. Central European Architectural Networks. Tento projekt, ktorý opustil národný kontext a zameral sa na tvorbu architektonického know-how a jeho distribúciu do celého sveta, sa stal nie len jedným z kolaterálnych programov vybraných hlavným kurátorom výstavy Remom Koolhaasom ale i začiatkom spolupráce v regióne.

Po Viedni, Belehrade Záhrebe a Budapešti prichádza do Bratislavy. Hlavní kurátori projektu sa tu rozhodli usporiadať už druhé sympózium, prvé prebehlo v Budapešti v KÉK (Centrum súčasnej architektúry) dne 31.10.2015. Hlavnou témou Bratislavského sympózia je hľadanie ďalších námetov zo Slovenska ktorým možno obohatiť a doplniť šesť hlavných oblastí výskumu projektu: experiment, výskum, transfer, kolektívy, verejnosť, individuality.

Za kurátorský tým projektu sa zúčastní Piotr Bujas iniciátor a hlavný kurátor projektu z TRACE – Central European Architectural Research Think-tank a Igor Kovačević kurátor české a slovenské časti z CCEA – Centre for Central European Architecture, Praha. Okrem týchto zahraničných hostí na sympózium vystúpia: architekt Viktor Šabík (BARAK architekti) člen organizácie Wonderland: Platform for European Architecture a Henrieta Moravčíková s Petrom Szalayom za hosťujúcu organizáciu (oA ÚSTARCH SAV).

Jedným z ťažiskových námetov panelu bude diskusia a odhaľovanie tém architektonického diskurzu medzi Bratislavou a Viedňou a Slovenskom a Rakúskom v 20 a 21. storočí. Architektúru prvej polovice minulého storočia na území Slovenska a Rakúska podstatným spôsobom ovplyvnili architekti, ktorých spájalo rovnaké kultúrne zázemie v podobe rakúsko- uhorskej monarchie, nemecký jazyk a podobná praktická skúsenosť. Architektonický diskurz prebiehal v tom čase otvorene jednak prostredníctvom osobností, ktoré pôsobili v Rakúsku aj na Slovensku, ale aj prostredníctvom odbornej literatúry a stavebníkov, ktorí investovali v oboch krajinách. Po roku 1955 rozdelila Európu železná opona a sproblematizovala aj otvorenú komunikáciu medzi rakúskymi a slovenskými architektmi. Architektonický diskurz medzi Viedňou a Bratislavou však neustal, len nadobudol podobu skrytej komunikácie. Napriek tomu vieme identifikovať paralelné javy a procesy, ktoré v tom čase prebiehali v architektúre oboch krajín. Spomeňme aspoň hromadnú bytovú výstavbu, utopické a vizionárske koncepcie šesťdesiatych rokov či vlnu postmodernizmu na sklonku osemdesiatych rokov. Postsocialistická éra priniesla opäť otvorenú spoluprácu, ktorú však viac ako priame kooperácie voblasti vlastne architektonickej tvorby charakterizuje spolupráca na výskumnom a kultúrno-spoločenskom poli. To potvrdzuje aj samotný výstavný projekt Lifting the Curtain.

Výstava: Lifting the Curtain – Spoločné nahliadnutie za oponu 

Projekt sa zameriava na definovanie stredoeurópskej architektúry a jej zasadenia do svetového kontextu. Bude sa jednať o prvú jednotnú prezentáciu stredoeurópskej architektúry vôbec. 

O príspevku strednej Európy k utváraniu a šíreniu modernity vo svete sa buď mlčí alebo býva zmieňovaná ako okrajová epizóda povojnovej histórie modernej architektúry. Na výstave Lifting the Curtain sú poodhalené kľúčové osobnosti, stavby a momenty, ktoré zohrali dôležitú rolu prišírení modernej architektúry vo svete za uplynulých sto rokov. Zámerom výstavy je však predovšetkým ukázať a vyzdvihnúť cezhraničné a interdisciplinárne vzťahy a výmeny znalostí. Mnohé projekty a ich rozsah budú určite prekvapením pre návštevníkov zo západu, ale i pre tých zo strednej Európy.

Organizátor: Iniciátor projektu: Spoluorganizátori:
PMAF - Polish Modern Art Foundation, Varšava
TRACE – Central European Architectural Research Think-tank CCEA – Centre for Central European Architecture, Praha
KEK – Hungarian Contemporary Architecture Centre, Budapešť ÖGFA – Austrian Association for Architecture, Vídeň

Platforma 9,81 – Institute for Research in Architecture, Záhřeb/Split 

Kurátori: Sarmen Beglarian (PMAF), Piotr Bujas (TRACE), Igor Kovačević (CCEA), Iris Meder (ÖGFA), Maroje Mrduljaš (Platforma 9,81), Samu Szemerey (KÉK)
Přispěvatelé: Sarmen Beglarian, Dafne Berc, Markéta Březovská, Piotr Bujas, Adam Gebrian, Jelena Grbić, Karin Grohmannová, Giulia Gueci, Alicja Gzowska, Daniella Huszár, Maja Ivanič, Jelica Jovanović, Aleksandra Kędziorek, Monika Konrad, Igor Kovačević, Suzanne Křiženecký, Małgorzata Kuciewicz, Vladimir Kulić, Maja Lorbek, Iris Meder, Maroje Mrduljaš, Zofia Płoska, Milan Rakita, Grzegorz Rytel, Gabriele Ruff, Peter Szalay, Samu Szemerey, Ines Tolić, Yvette Vašourková, Miranda Veljačić, Markéta Žáčková. 

Partneri: Adam Mickiewicz Institute (Instytut Adama Mickiewicza), Varšava, Fine Art Museum (Szépművészeti Múzeum), Budapešť 

Design výstavy: Simone De Iacobis, Monika Konrad, Małgorzata Kuciewicz Korektúry: Martin Tharp
Grafický design: Jakub Jezierski
Produkcia: Polish Modern Art Foundation
Koordinátori: Zofia Borysiewicz, Michael Koller, Katarzyna Sobczak, Christoph Thun 

www.ce-arch.net

sav