Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Srdečne vás spolu s Design Factory pozývame na výstavu súťažných návrhov z architektonicko - urbanistickej ideovej súťaže Luník IX, ktorá prebehla na jar minulého roku. Luník IX je najväčšou a najznámejšou
mestskou sociálne vylúčenou lokalitou a výsledok jej transformácie bude mať vplyv aj na iné podobné miesta. Výstava v Design Factory od 15. do 30. marca je reinštaláciou výstavy z Košíc, na ktorej boli návrhy prvýkrát zverejnené. Súčasťou vernisáže bude aj diskusia na tému: Ako môže architektúra pomôcť riešiť spoločenské problémy. Súťaže sa zúčastnili mnohí študenti a absolventi FA STU.